Mitt huvuduppdrag var… att , på konsultbasis hemifrån, driva kansliet för SRTF (Sveriges Rengöringstekniska Förbund) är ett rikstäckande yrkes-förbund inom rengörings-branschen

Förbundet bedriver främst verksamhet regionalt i form av 6 lokala sektioner, vilka anordnar mässor, seminarier och lokala medlemsaktiviteter, men också centrala arrangemang såsom branschdagar och tävlingen ”Årets Städare”, genom sitt dotterbolag STIKAB där jag skött all ekonomiadministration framtill att revisorn tagit över.
I uppdraget ingick även att serva sektionerna inför mässor och övriga arrangemang.

Mitt uppdrag innefattade…

  •  Fakturering av monterhyror till utställare
  • Utformning/layout och bildbearbetning av mässfoldrar mm samt administrerat tryckning och distribution av foldrarna i samarbete med tryckeri i Borås.
  • Administration av alla bokningar och beställningar från kunder såsom utformning, utskrift och fakturering av seminairebiljetter mm till mässbesökare
  • Upprättat och sammanställt deltagarförteckningar inför alla arrangemang
  • Ombesörjt transport av mässcontainer till och från mässor
  • Kontering, bokföring och betalning av leverantörsfakturor, bevakning av kundfakturor, momsredovisning samt ekonomiska rapporter och redovisning av projektresultat till såväl sektionerna som till huvudstyrelsen
  • Post- mail- och lagerhantering samt försäljning och distribution av litteratur, DVD mm…

 

Årets Städare "Final


”Årets Städare”

SRTF har stått som arrangör för ”Årets Städare” med sponsring från diverse företag inom branschen. Finalisterna har fått representera sponsorerna på olika månader i almanackan

Två almanackor har gjorts och jag har utformat och stått för tryckning av båda exemplaren. Här visar jag den jag gjort för i år 2013.


 SRTF har i princip ingen verksamhet längre och har gått samman med ett annat förbund.