LS Administrationstjänst är en enskild firma som jag drivit från 2004 till juni 2013, där jag varit verksam inom ekonomi/-redovisning, mässadministration samt utformning av marknads- och informationsmaterial.

kanlistMitt huvuduppdrag var att, på konsultbasis hemifrån, driva kansliet för SRTF (Sveriges Rengörings-tekniska Förbund) som är ett rikstäckande yrkesförbund för personer och företag verksamma inom rengöringsbranschen.

uppdragDärutöver har jag haft…

  • Diverse andra bokföringsuppdrag
  • Utformning/layout och bildbearbetning av…
    • Broschyrer
    • Annonser
    • Nyhetsbrev
    • Medlemstidning

Vid årsskiftet 2012/2013 upphörde mitt uppdrag som kanslist, p g a sammanslagning med ett annat förbund och därmed grunden i min verksamhet.