Varför en hel kategori om religion?

Är jag religiös…?     •   Absolut inte…!     •   Snarare tvärtom…!


Men med tanke på hur världen ser ut idag tycker jag att mina kunskaper i ämnet behöver uppdateras för att kunna bilda mig en uppfattning och kunna ana vilka utmaningar, hot och religionskrig som vi befarar den närmaste framtiden. Ja, för jag tror faktiskt att vi är väldigt nära ett 3:e världskrig och det kommer definitivt att handla om religion. Alla vapen och metoder som används är bara ett medel för att uppnå det religiösa målet.

Därför ställer jag mig några allvarliga frågor…

  • Vad är religion? Vad innebär dom olika religionerna?
  • Behövs religionen?
  • Är religionen rent utav ”farlig”, ett virus som sprider sig från generation till generation?

Så jag börjar med en serie av utbildningsvideos i ämnet
”Vad är religion?” med Christer Hedin, svensk religionshistoriker och islamolog samt docent i livsåskådnings-vetenskap…