När jag gick i grundskolan på 60-talet fanns det ett ämne som hette ”Kristendom  eller Kristendomslära”. Själva namnet säger ju vad ämnet innefattade.

prayingVarje dag, innan vi gick på lunch, fick hela klassen ställa sig upp, knäppa händerna och be högt tillsammans följande bön… ”Gode Gud, välsigna maten, Amen!”
En timme senare, efter lunchrasten, var det dags igen…stå upp vid bänkarna, knäppa händerna och tillsammans be högt. Men nu var det en lite annorlunda bön, den löd såhär...”Tack, Gode Gud, för maten, Amen!”


För den som är intresserad av att läsa om hur undervisningen utvecklats genom åren kan hänvisas här till en pdf-fil med namnet ”Från kristendom till religionskunskap – En studie av skolans religionsundervisning –


 Jesus13Vi gick i också i ”Söndagskola”. Det var något som man bara gjorde. Varje söndagsförmiddag traskade vi barn iväg till en lokal, men några bestående minnen därifrån har jag inte mer än att vi alltid var rädda för att ”Duva-kalle” skulle skjuta på oss ifrån sitt fönster på vägen dit. Vad den gick ut på kan jag heller inte förklara, men såhär står det på Wikipedia…


…Wikipedia…
Söndagsskola är ett forum för undervisning i bibelkunskap och kristen tro, erbjuden av kyrkor och församlingar på söndagar, ofta i anslutning till gudstjänst. Den svenska söndagsskoletraditionen riktar sig i första hand till barn och ibland tonåringar, och har i modern tid allt oftare kommit att ligga parallellt med gudstjänsten; barnen deltar ofta i gudstjänstens inledning för att sedan gå till söndagsskolan.


Någon gudstjänst minns jag aldrig att vi var på, inte dom vuxna heller. Ingen, som jag minns det, var särskilt ”troende”, förutom att man skulle döpas, konfirmeras och gifta sig i kyrkan. Det är vad man gör som ”kristen” fick vi lära oss.


När jag läste in Komvux, senare i skiftet 70-80-talet hade ämnet bytt namn. Nu hette det ”Religionskunskap” och innefattade alla religioner, åtminstone dom största och dess olika inriktningar.

Då fick jag lära mig att ordet ”religion” betyder ”livsåskådning” och innebär att alla olika religioner har olika livsåskådningar och ordet ”tro” användes inte längre. Men med åren har jag fått både mer kunskap och erfarenhet och har nu dragit den slutsatsen att man får skilja på tro och livsåskådning. Det verkar vara en jäkla skillnad på dessa två begrepp. livsåskådning tycks, för mig, innefatta dom sk ”Cirkulära religionerna” dvs… hinduism, buddhism mm… och tro tycks innefatta dom sk ”Linjära religionerna”, dvs… judendom, kristendom och islam.

Men eftersom kunskaperna i religionens mångfald inom min generation är begränsad för dom flesta vill jag gå vidare med en lektion i bl a…

  • Vad är religion?
  • Vad innebär de olika religionerna?
  • Behövs religionen?
  • Är religionen rent utav ”farlig”, ett virus som sprider sig från generation till generation?

Och det gör jag med en serie av utbildningsvideos i ämnet och börjar med de två första punkterna med Christer Hedin, svensk religionshistoriker och islamolog samt docent i livsåskådningsvetenskap…