kreationismenKreationism eller skapelsetro är uppfattningen att världen och allt levande helt eller delvis har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process, istället för enbart genom slumphändelser som saknar mål och mening.

Gamla testamentetsskapelseberättelse skall tolkas mer bokstavligt, där varje skapelsedag i Gamla testamentet tolkas som högst 1 000 år, och människan enligt Bibelns släkttavlor har existerat i drygt 6 000 år, varför jorden kan ha existerat i högst 10 000 år… (Hämtat från Wikipedia)


Den kreationistiska organisationen Institute for Creation Research i San Diego bedriver trots namnet ingen forskning värd namnet utan arbetar genom att handplocka studier i den vetenskapliga evolutionslitteraturen som sedan presenteras som om de skulle ifrågasätta evolutionen..

Den kreationistiska lobbyverksamheten har lett till att många amerikanska skolböcker i biologi undviker att tydligt diskutera evolutionen och dess vetenskapliga stöd, men på senare tid har allt fler forskare och vetenskapliga organisationer aktivt bemött kreationistiska påståenden… (Hämtat från www.vof.se)


darwinDarwin hade nog höjt sina buskiga ögonbryn och kliat sig i skägget i sin himmel om han hade fått veta att kreationismen, läran att allt levande har uppkommit genom ett gudomligt ingripande, håller på att få en renässans. Denna lära, som numera kallas intelligent design och som Darwin grundligt vederlade, har fått genomslag i USA där starka krafter vill införa den i biologiundervisningen jämte evolutionsläran… (Hämtat från www.evolutionsteori.se)

Hoppsan!... jag hittade en dokumentär-film om hur det gick till när den kreation-istiska organisationen Institute for Creation Research i San Diego gav sig attan på att införa teorin om intelligent design/kreationism i biologiundervisningen…Här kan du gå direkt dit »»»


guds_existens