Sen 2005 har jag i stort sett utformat samtliga SRTF´s foldrar till mässor, seminarier, branschdagar samt annonser mm.

Jag har även ombesörjt tryckning och distrïbution till kunder i samarbete med tryckeri i Borås.

Här är ett axplock …

Mässfolder 2010 Syd.indd

 Tyvärr finns dom inte i PDF-format.