guds_existens


Är det FÖRNUFTIGT att tro på ”Gud”?

Är det OFÖRNUFTIGT att vara ”ateist”

 

Här jag lagt in en debatt om ”Guds existens” mellan Christer Sturmark – Sekulär humanist och Mats Selander – Kristen teist.

Kan kännas lite tung på vissa ställen men behandlar faktiskt grundtesen och ger många tänkvärda tankar och infallsvinklar…


Här kommer du direkt till "Vad är "Kreationism"?

I filmen nämner dom ”Intelligent Design” och ”Kreationism” och då fick jag fundera över vad det innebär.

Vad är ”Kreationism”?