Under två år, 2006-2007, hade jag även kanslifunktion hos Företagarna i Borås, där jag bemannade kontoret två halvdagar i veckan samt skötte bokföring och redovisning, uppdatering av hemsidan samt en del marknads- och informationsmaterial.

Mitt uppdrag innefattade även att verka som sekreterare på styrelsemöten och utskrift och distribution av protokoll till styrelsemedlemmar mm.

Här administrerade jag även en stor konferens…..”Företagarnas Dag” med allt vad det innebar av planering och marknadsföring mm…