I Sverige finns en förening kallad Genesis som försöker ifrågasätta evolutionen. Föreningens utgångspunkt är att utvecklingsläran är oförenlig med bibelns gud och att acceptans av evolutionen leder till antingen rasism eller urholkning av människovärdet… (Hämtat från http://www.vof.se)

 

Flera kristna samfund och friskolor, exempelvis Livets Ord, har också framfört evolutionskritik som kännetecknas av missförstånd, överdrifter och selekterade observationer. Kreationister har vitt skilda uppfattningar om jordens ålder, alltifrån Bibelns 6000 år till vetenskapens 4,5 miljarder år, och föreningen Genesis tar inte ställning i denna väsentliga fråga. På föreningens hemsidor framförs flera felaktiga påståenden om evolutionen.