Jag har en högskoleutbildning i botten med inriktning på ekonomi, marknadsföring och informationsteknik

Min utbildning

  • Informationsteknik – 12 p
  • Marknadsföring – 5 p
  • Ekonomistyrning – 15 p
  • Engelska – 20 p
  • Administrativ rationalisering och utveckling – 18 p
  • Personaladministration – 10 p

 

Självfallet har jag genom åren utvecklats inom samtliga områden och även vidareutvecklat med diverse kortkurser.

Därutöver har jag ökat på min kompetens med ECDL-körkort och två webbutbildningar och därefter är jag sk ”autodidakt”.