När jag gick i grundskolan på 60-talet fanns det ett ämne som hette ”Kristendom  eller Kristendomslära” och handlade uteslutande om den kristna tron.

När jag läste in Komvux, i skiftet 70-80-talet, hade ämnet bytt namn. Nu hette det ”Religionskunskap” och innefattade alla religioner, åtminstone dom största och dess olika inriktningar. Då fick jag lära mig att ordet ”religion” betyder ”livsåskådning” och innebär att alla olika religioner har olika livsåskådningar och ordet ”tro” användes inte längre. Men med åren har jag fått både mer kunskap och erfarenhet och har nu dragit den slutsatsen att man får skilja på tro och livsåskådning. Det verkar vara en jäkla skillnad på dessa två begrepp. livsåskådning tycks, för mig, innefatta dom sk ”Cirkulära religionerna” dvs… hinduism, buddhism mm… och tro tycks innefatta dom sk ”Linjära religionerna”, dvs… judendom, kristendom och islam.

Cirkulära- kontra linjära religioner

Hinduism2Yin_yangCirkulära religioner: Allt är ett evigt kretslopp. Världen går under och det skapas en ny värld. Den växlar mellan årstiderna precis som naturen, från vår, sommar mm och allt styrs av någon högre eller andlig makt, hinduism, buddhism mm…

david_starKorshalfmoon

Linjära religioner: Räknar med en period i världshistorien från början till slutet. Det börjar med en skapelse då världen kommer till och får en massa möjligheter som sen ska förverkligas. Så går allt som en rak linje fram till ”yttersta dagen” när det hela upphör och samlas tillbaka in i gud eller försvinner åt något håll. Vart råder olika åsikter om, judendom, kristendom och islam.

 • Kristendom: 2-2,3 miljarder
  ….. Katoliker 1-1,3 miljarder
  ….. Ortodoxa 0,5 miljard
  ….. Protestanter 0,5 miljard
 • Islam: 1-1,3 miljarder
 • Judendom: 15-18 miljoner
 • Hinduism: 0,9-1 miljard
 • Hinduism: 0,5 miljard

Men eftersom kunskaperna i religionens mångfald inom min generation är begränsad för dom flesta vill jag gå vidare med en lektion i bl a…

 • Vad är religion?
 • Vad innebär de olika religionerna?
 • Behövs religionen?
 • Är religionen rent utav ”farlig”, ett virus som sprider sig från generation till generation?

Och det gör jag med en serie av utbildningsvideos i ämnet och börjar med de två första punkterna med Christer Hedin, svensk religionshistoriker och islamolog samt docent i livsåskådningsvetenskap…