Vad är religion?

[ultimate 6 /]

Världens 5 största religioner… hinduism, Buddhism, Judendom, Kristendom, islam