Jag har nästan alltid arbetat med bokföring i någon form. Från lagerbokföring till  ekonomibokföring och redovisning på diverse företag samt i min egen verksamhet.

Text- & bildhantering har också haft stor del  i mitt yrkesliv. Jag började med att göra råskisser till tryckeri i Word. Sen kom PageMaker och allt blev både enklare och roligare.

Numera arbetar jag i InDesign och tycker det är fantastiskt kul att pussla ihop bilder och texter.


Eftersom det är intressant med en ”tidslinje” över våra liv på facebook bör det väl vara intressant med en ”tidslinje” över yrkeslivet på en hemsida.

tidslinje_lupp
På sidorna som följer nedan berättar jag därför min yrkesmässigatidslinje”, i kronologisk ordning från början fram till nu.

 

……....⇓.......⇓⇐