Njurförbundet är de njursjukas intresseorganisation. Njurförbundets syfte är att tillvarataga njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet.

Njurförbundets regionföreningar arbetar i sina respektive regioner med att öka kunskapen om njursjukas situation, påverka beslutsfattarna, arrangera informationsmöten och medlemsträffar. Regionföreningarna ger även ut egna medlemsblad och anordnar olika aktiviteter för att stimulera sina medlemmar.

Njurförbundet Västsverige är en sådan regionförening och gav, t o m våren 2012 ut ”Info-bladet”. En regional tidning som gick ut till våra medlemmar i Västsverige.
Numera är den nerlagd men jag var med och utformade de 4 sista exemplaren av den…

logodonationskort

Du har väl tagit ställning…!
Anmäl dig till donationsregistret!